Farnosť Žitavany
"Rímskokatolícka cirkev"

Spevácky zbor Jána Pavla I.

Oficiálne sa ako dátum vzniku speváckeho zboru Jána Pavla I. uvádza 12. september 1978 za pôsobenia vdp. Mareka Božika. Zbor vznikol v období, keď bol na Petrovom stolci tzv. “Usmievavý pápež“ - Ján Pavol 1. Na jeho počesť a spomienku sa zbor pomenoval po ňom. Bol pápežom len 33 dní. Na jeho miesto potom nastúpil Ján Pavol II.

V čom spočíva činnosť zboru?

Od nepamäti sa náš zbor zúčastňuje na nedeľných bohoslužbách a spieva počas cirkevných sviatkov. Okrem toho spievame na krstoch, birmovkách, sobášoch, jubilejných sv. omšiach, mládežníckych sv. omšiach v Zl. Moravciach, púťach a priebežne pripravujeme koncerty v našom chráme i v okolitých farnostiach.

Stretávame sa každý piatok po sv. omši, v čase veľkých sviatkov a prípravy akcií aj viackrát za týždeň.

Vedúcim zboru je Bc. Roman Gálik, dirigentkou Ing. Jana Gáliková, zástupca dirigentky Mgr. Martina Blažeková o hudobné aranžmány sa stará Ing. Vladimír Cviklovič, kronikárkou je Alena Mášiková, zvuk majú na starosti striedavo Marek Nemček, Vladimír Cviklovič a Roman Gálik. S doprovodom liturgických spevov pomáha Alena Viteková. O manipuláciu s textami piesní sa stará Monika Cibirová.
viac na oficiálnej stránke speváckeho zboru.

Spevácky zbor Nezábudky

Možno si mnohí z Vás povedia: „Čo je to desať rokov?“ Pre nás, Nezábudky, to znamená veľa. Pred desiatimi rokmi vznikla myšlienka, ktorá sa s Božou pomocou zrodila. Vznikol zbor Nezábudky, ktorý trvá dodnes. Vystriedalo sa v ňom približne 100 členov. Mnohí začínali vo veku 5 – 8 rokov a mnohí zotrvali dodnes. Za ten čas sme vyrástli z jemných a malých nezábudiek na krásne kvitnúci lán posiaty modrými kvetmi. V deťoch sa objavili mnohé talenty nielen na zborový spev, čo je základ, ale mnohé našli odvahu spievať sólo, hrať na hudobný nástroj či tancovať. Cez tvorivé prázdninové dielne, ktoré sme po štyri roky organizovali nielen pre členov zboru, ale aj pre ostatné deti v obci Žitavany, sa prejavili ako maliari, tanečníci, divadelníci, mnohí po prvýkrát chytili do rúk gitaru a hrajú dodnes.
     Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí stáli pri našom zrode a vytrvali až doteraz.

Vďaka, samozrejme, patrí aj tým ktorí postupom času medzi nás prišli a pomohli nám rásť a zdokonaľovať sa. Ďalšie veľké ďakujem vyslovujeme všetkým, ktorí nás podporovali duchovne alebo dobrým a povzbudivým slovom.
Viac na oficiálnej stránke speváckeho zboru.