Farnosť Žitavany
"Rímskokatolícka cirkev"

Pomazanie nemocných

Podmienka prijatia sviatosti: byť disponovaný pre prijatie sviatosti a byť otvorený vo viere pre prijatie tejto sviatosti. Termín vysluhovania sviatosti: každoročne počas spovedí pred Veľkou Nocou a Vianočnými sviatkami. Pred ťažkou operáciou či v súrnom prípade kontaktujte Farský úrad.