Farnosť Žitavany
"Rímskokatolícka cirkev"

Modlitbové spoločenstvá

Večeradlo
:...kde sú dvaja, traja zhromaždení v duchu výzvy Panny Márie z Fatimy a v očakávaní víťazstva jej Nepoškvrneného Srdca, tam je večeradlo. Vo farnosti Žitavany sa mariánski ctitelia stretávajú na modlitbách Večeradla raz do týždňa. Základnými prvkami pri týchto stretnutiach je vzbudenie úmyslu, že sa stretávame na modlitbách s Pannou Máriou, chceme sa ňou dať viesť a spolu s ňou očakávať nové Turíce. Hlavný spoločný úmysel je víťazstvo Nepoškvrneného Srdca, pričom pripájame aj osobné úmysly. Štyri krát do roka sa stretávame pred hlavnými mariánskymi sviatkami aj s členmi z okolitých farností na dekanátnom Večeradle v Zlatých Moravciach spolu so svojím kňazom čím sa zároveň aj povzbudzujeme.

Ružencové bratstvo
Ružencové bratstvo má v našej farnosti dlhú tradíciu, ktorá siaha do 20 storočia ešte do bývalej dedinky Opatovce nad Žitavou. Reformou Ružencového bratstva, ktorá bola prevedená v roku 1999, bolo u nás zaregistrovaných 26 ruží s počtom po 15 členov. Obnovená zakladajúca listina je datovaná z októbra 1999. Od roku 2003 je zaregistrovaných 26 ruží, s počtom 20 členov. Horliteliek ruží je 26, z toho jedna vedúca horliteľka. Výmena tajomstiev posvätného ruženca sa koná každú prvú nedeľu po lítaniach. Ruženec sa modlíme každý deň pred sv. omšou za vedenia modleníčky a členov Ružencového bratstva.

Modlitby matiek
Vznikli v roku 1995 v Anglicku, kedy Veronika a Sandra počuli výzvu modliť sa za svoje deti. Po tejto výzve sa modlili počas jedného mesiaca každý deň, tretí desiatok radostného ruženca. Po tomto mesiaci vznikla prvá skupinka Modlitby Matiek. V Žitavanoch sa modlíme a stretávame od roku 2000 raz do týždňa, vždy v tú istú hodinu a v ten istý deň. Mamy si nielen dôverujú, ale aj dodržiavajú zásadu mlčanlivosti, teda o tom s čím sa matky zdôveria sa inde nehovorí. Každé spoločné stretnutie odovzdávame Duchu Svätému, aby nás viedol. Veľké požehnanie cítime počas Modlitbového trojdnia, kedy sa spájame s mamami z celého sveta na rovnaký úmysel: piatok – odprosujeme za svoj hriech, sobota – odpúšťame a prosíme o obrátenie pre tých, ktorí nám i našim deťom ublížili, nedeľa – chválime Pána a ďakujeme za všetko, čo koná v našich životoch. Kontakt: modlitbymatiek@yahoo.com

Modlitby otcov
V našej farnosti pôsobí aj jedna skupinka Modlitby otcov. Muži sa spoločne modlia za svoje rodiny a všetkých otcov. Chválime Boha, čítame zo Svätého Písma a odovzdávame problémy Bohu. Stretávame sa raz do týždňa. Skupinku môžu tvoriť 2 – 8 otcovia. Celoslovenské stretnutie MO máme raz do roka vo Svite.
Kontakt:
www.modlitbyotcov.sk
info@modlitbyotcov.sk

Deti viery
Naše deti sa v našej farnosti stretajú na modlitbe za rodičov, súrodencov, kamarátov a učiteľov.