Farnosť Žitavany
"Rímskokatolícka cirkev"

Miništranti

Čo by to bol za kostol, keby v ňom chýbali miništranti? Ani v našej farnosti nechýbajú a treba povedať, že ich počet je veľmi pekný. V celej farnosti je 48 miništrantov.
AKTIVITY MINIŠTRANTOV:

min

min

  • pravidelné miništrantské stretnutia: pravidelne sa všetci miništranti stretávajú raz za dva mesiace, kde spolu s pánom farárom preberajú liturgické otázky, sú oboznamovaní o nasledujúcich akciách a aktivitách a  na ich konci vždy zostáva aj čas na malé pohostenie.
  • súťaž o najaktívnejšieho miništranta: každá svätá omša je pre miništrantov bodovaná a vždy po nejakom čase ( vačšinou 3 mesiace ) sú najaktívnejší miništranti odmenení.
  • miništrantská futbalová liga: takmer každý štvrtok hrajú miništranti v telocvični v ZŠ v Žitavanoch. Chlapci sú podelení do mužstiev, ktorých názov si vybrali sami. Liga sa hrá pol roka a po ukončení ročníka je nielen vyhodnotenie, ale opäť aj začína nový ročník aj s novým vylosovaním a novými mužstvami. Foto v galérii
  • letný miništrantský stanový tábor na fare: Každé dva roky sa poriada stanový tábor na fare. Bližšie sa dozviete v galérii.

 

  • Ak chcete spoznať našich miništrantov, stačí si ich okrem svätých omší poobzerať aj v galérii
  • .