Farnosť Žitavany
"Rímskokatolícka cirkev"

Z histórie kostola v Machulinciach

Kostol, resp. v tom období kaplnka, bol v obci postavený v roku 1833. Už vtedy patrila obec ako filiálka pod Farský úrad vo vtedajších Opatovciach nad Žitavou. Pôvodný kostol v Machulinciach bol jednoloďový a bez veže. Zasvätený bol Najsvätejšiemu menu Ježiš. Až po sto rokoch došlo k väčšej renovácii kostola. V roku 1933 bol nanovo vymaľovaný a pristavená bola sakristia. Ďalšia rekonštrukcia bola urobená v roku 1946, kedy sa na podlahu uložila nová dlažba. V roku 1967 došlo k prístavbe kostola a zväčšil sa aj chórus – empora, na ktorý sa pôvodne vystupovalo drevenými schodami. V prístavbe sa urobilo nové, už pevné schodisko, ktoré slúži dodnes. V roku 1980 došlo k zmene titulu kostola, čo potvrdil aj Arcibiskupský úrad v Trnave. Pôvodný titul Kostol Božieho mena Ježišovho sa zmenil na Kostol Božského Srdca Ježišovho, ktorý súvisel s obrazom umiestnenom na hlavnom oltári, ktorý bol v empýrovom slohu. V roku1993 sa vybudovala ku kostolu veža a v roku 1998 sa kostol rozšíril o bočnú – pravú sakristiu.K prestavbe interiéru kostola došlo v roku 2002 a k ďalšiemu rozšíreniu chórusu, kde pribudlo aj nové zábradlie. V hlavnej lodi, podobne ako aj v bočných lodiach, ktoré boli rozšírené, bol zhotovený drevený podhľad z červeného smreku. Na podlahu sa položila nová keramická dlažba. Úplne novú podobu dostala oltárna časť kostola – presbytérium. Obetný stôl je z prírodného kameňa, svätostánok a ambona sú z dreva podobne ako aj kríž pri obetnom stole. Z dreva je umelecky spracovaná aj krížová cesta. V kostole sa urobilo aj nové osvetlenie a nové ozvučenie.

O kostole v Machulinciach si môžete prečítať aj TU
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.