Farnosť Žitavany
"Rímskokatolícka cirkev"

Sviatosť birmovania

Podmienky k prijatiu: absolvovaná príprava v rámci hodín náboženstva a katechéza pre birmovancov.
Miesto birmovania: Farský kostol
Termín birmovania: podľa počtu záujemcov pri dodržaní partikulárneho práva Nitrianskej diecézy.
Doklady: krstný list, pokiaľ birmovanec nebol pokrstený v našej farnosti a absolvované prvé sväté prijímanie. Ak záujemca o sviatosť nemá trvalý pobyt v našej farnosti, je potrebné aj povolenie od farára, kde má záujemca trvalý pobyt.

  • Deviatnik k Duchu Svätému
  • OTAZKY-BIRMOVKA
  • TÉMA NA BIRMOVKU
  • TÉMA NA BIRMOVKU 2
  • TÉMA NA BIRMOVKU 3
  • TÉMA NA BIRMOVKU 4
  • TÉMA NA BIRMOVKU 5
  • TÉMA NA BIRMOVKU 6
  • TÉMA NA BIRMOVKU 7
  •