Farnosť Žitavany
"Rímskokatolícka cirkev"

Eucharistia

Podmienky k prijatiu: prihlásenie dieťaťa v termíne, ktorý bude vyhlásený v rámci nedeľných oznamov. Samotná príprava spočíva v rámci hodín náboženskej výchovy a katechéza v kostole.
Termín: každoročne počas Veľkej Noci
Doklady: krstný list, pokiaľ dieťa nebolo pokrstené v našej farnosti.