Farnosť Žitavany
"Rímskokatolícka cirkev"

Úradné hodiny

Pondelok, Streda, Štvrtok, Piatok po večerných sv. omšiach v Žitavanoch. V súrnom prípade na tel. čísle: 037/632 3321.