Farnosť Žitavany
"Rímskokatolícka cirkev"

Sviatosť zmierenia

Pristúpiť ku sviatosti môžete pristúpiť v tieto dni pol hodinu pred svätou omšou:

Žitavany:

- pondelok
- utorok
- štvrtok
- sobota

Machulince:
- streda
- piatok

Sviatosť zmierenia počas prvopiatkového týždňa, či vianočné a veľkonočné čase spovedí budú vyhlásené vždy počas nedeľných oznamov.