Farnosť Žitavany
"Rímskokatolícka cirkev"

Správca farnosti

Mgr. Peter Bajzík
vysvätený 17. 6. 2000
2000 – 2002 kaplán Chrenovec – Brusno (misionár saletín)
2002 – 2012 kaplán Maňa (misionár saletín)
2012 – výpomocný duchovný Bánov
2012 – 2013 správca farnosti Veľká Lehota
2013 – 2023 správca farnosti Dubodiel
2023 – farár Žitavany