Farnosť Žitavany
"Rímskokatolícka cirkev"

Bohoslužby Žitavany

Pondelok: 18.00 hod.
Utorok: 7.00 hod.
Streda: 18.00 hod.
Štvrtok: 18.00 hod.
Piatok: 18.00 hod.
Sobota: 8.00 hod.
Nedeľa: 8.00 hod. a 11.00 hod.

 

Bohoslužby Machulince

Streda: 17.00 hod.
Piatok: 17.00 hod.
Nedeľa: 9.30 hod.