Farnosť Žitavany
min
"Rímskokatolícka cirkev"

VÍtame VÁs na naŠej strÁnke!

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV ŽITAVANY
Adresa:
RKFÚ
9. mája. č. 2
951 97 Žitavany
Telefón: 037/6323321
číslo účtu: SK17 0900 0000 0000 3123 3018
Vaše prípadné otázky čakáme na: farnostzitavany@gmail.com

Od 12.1.2022 nastala zmena pri usporiadaní hromadných podujatí a Bohoslužieb. V režime OP môže byť v našich kostoloch 100 ľudí. Z tohto dôvodu v nedeľu už nebude priamy prenos z Farkého kostola Narodenia Panny Márie v Žitavanoch. Sväté prijímanie, ako bolo vyhlásené sa ešte v nedeľu bude rozdávať. Do kostolov budete môcť vstúpiť cez všetky vchody.