Farnosť Žitavany
min
"Rímskokatolícka cirkev"

VÍtame VÁs na naŠej strÁnke!

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV ŽITAVANY
Adresa:
RKFÚ
9. mája. č. 2
951 97 Žitavany
Telefón: 037/6323321
číslo účtu: SK17 0900 0000 0000 3123 3018
Vaše prípadné otázky čakáme na: farnostzitavany@gmail.com

...
min.
Ostatné fotky nájdete v galérii.