Farnosť Žitavany
min
"Rímskokatolícka cirkev"

VÍtame VÁs na naŠej strÁnke!

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV ŽITAVANY
Adresa:
RKFÚ
9. mája. č. 2
951 97 Žitavany
Telefón: 037/6323321

Vaše prípadné otázky čakáme na: farnostzitavany@gmail.com

OZNAM:
Všetky dôležité informácie počas týchto dní hľadajte v oznamoch!!!
min.